ทรงนักเรียนทรงผมแบ่งออกได้สามประเภทด้วยกัน


1.ทรงผมชาย

2.ทรงผมแนวซาลอน (ทรงผมวัยรุ่น)

3.ทรงผมหญิงทรงผมชาย

1.ผมทรงสูง ( ทรงผมสั้น )

ทรงนักเรียน ทรงรองหวี ทรงลานบิน ทรงสกินเฮด

2.ผมทรงกลาง

รองทรงสูง รองทรงธรรมดา รองทรงต่ำ

3.ผมทรงต่ำ

ซอยจอนบาง ซอยจอนหนา ทรงเสย ทรงรากไทร

ผมทรงนักเรียนชาย

ทรงผมนักเรียนชาย เป็นทรงผมเก่าแก่ของไทย ที่มีประวัติการไว้ผมทรงนี้ มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นทรงผมที่ดัดแปลง มาจากทรงมหาดไทยนั้นเอง ผมทรงมหาดไทยเลยไม่ได้รับความนิยม ทรงผมนักเรียน จึงเป็นทรงผมที่ทางราชการ ใช้เป็นระเบียบในกรมทหาร กรมราชทัณฑ์และโรงเรียนของรัฐบาล ดังนั้นทรงนักเรียน จึงสามารถหาดูได้ จากการไว้ผมของเด็กนักเรียนของโรงเรียนรัฐบาล


 เรียนตัดผมทรงนักเรียน


 ครูสอนตัดผมมืออาชีพ


 เรียนวันเดียวตัดเป็นเลย


 ตัดได้เหมือนในภาพ


 สอนแบบใหม่เป็นชัวส์


 มีนายแบบมากตัดไม่ไหว


 ไม่ต้องจ้างนายแบบ


 สอนแบบนี้มีที่เดียวครับ


ตัดสินใจเรียนถูกที่


ตัดได้ดีเป็นเร็ว

ชายชนะ
0813065169

ครูสอนตัดผมมืออาชีพ

เรียนวันเดียวสามรถตัดได้สวย