วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เรียนตัดผมชาย-หญิง เป็นไว [ บาร์เบอร์ ซาลอน ซอยผมหญิง]

เรียนตัดผม ซอยผม
เรียนกับอาจารย์ชายชนะ
0962400724

ประสบการณ์ 30 ปี
เทคนิคแม่นยำ เรียนง่าย เป็นเร็ว
เรียนซอยแบบซาลอน
ทรงผมทันสมัย
หล่อแบบเข้ม มาดแมน

เรียนตัดแบบบาร์เบอร์
ตัดแล้วดูแมนเพรียวขึ้น
เรียนซอยผมหญิงพริ้วสลวย


ครูสอนประสบการณ์ 30 ปี
และเทคนิคการสอนอันสูงสุด
ทำให้ผู้เรียน เข้าใจง่าย เป็นไว ใช้เวลาสั้นๆ
เมื่อจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสทธิภาพดีเยี่ยม


เรียนตัดผม ซอยผม แบบทันสมัย
มีVCD ประกอบการเรียน
ตรงเนื้อหาวิชา ตรงตามสมัยนิยม และที่สำคัญมากๆ
ดูเข้าใจง่าย เป็นไว ใช้เวลาเรียนสั้นๆ เท่านั้น
สนใจ ติดต่อ อ.ชายชนะ 0962400724
เลือกเวลาเรียนได้

ไม่มีความคิดเห็น: